Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 677) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Automatyki i Pomiarów Aprochem Sp. z o.o. w Oświęcimiu, przy ul. Chemikow1

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest serwer pocztowy Home.pl oraz KSIBB.PL Sp. z o.o.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a także przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego)- art. 6 ust 1 pkt c RODO

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

Partnerzy

W realizowanych zadaniach współpracujemy z czołowymi dostawcami systemów sterowania, dostawcami urządzeń, oprogramowania i materiałów montażowych: ABB, ALF SENSOR, APLISENS, ASE, ASTOR, BAKS, BARTEC Polska, BITNER, BRAY, BURKERT, CP TRADE, ENDRESS+HAUSER, EMERSON PROCESS MANAGMENT, GUENTHER Polska, HONEYWELL, JUMO Polska, KROHNE, LAPP KABEL, LIMATHERM SENSOR, PEPPERL FUCHS, PHOENIX CONTACT, POLNA, RITTAL, SAMSON AG, SKAMER, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA Polska, YOKOGAWA, ZPAS.

Top